Datablader

Datablader

Alle som leverer, produserer og omsetter kjemikalier er omfattet av en rekke lover og forskrifter.

Vi tar sikkerhet og etterlevelse av regelverket alvorlig, og gjør vårt ytterste for å følge de lover og forskrifter som gjelder. Derfor er våre produkter registrert i den europeiske databasen Reach, og/eller det norske Produktregisteret. Produktene er også faremerket i henhold til CLP forskriften.

Savner du noen, send oss en mail.

Sunoco:

Sunoco datablad Sunoco CFR datablad 
 Sunoco Supreme datablad 
 Sunoco FR datablad 
 Sunoco GT PLUS datablad
 Sunoco Metanol datablad
 Sunoco MaxNos datablad
 R E100-R datablad 
 R TF-R5 datablad
 R E85R datablad
R E90-EVO datablad
 

PJ1:

 
 PJ1 Trackbite datablad 

DynoCat:

 DynoCat PowerSync LS 80W-90 Datablad 
 DynoCat PowerSync MP 80W-90 datablad 
 DynoCat ShiftMatic ATF datablad 
 DynoCat Supreme Classic GT 10W-40 og GTR 20-50 datablad 
 DynoCat Supreme Classic HD 50 datablad 
 DynoCat SynMax RX 2-Cycle datablad 
 DynoCat UltraSync LS 75W-90 API datablad

ETS:

 
 ETS TBX6 R5 datablad 
 ETS XS EVO 3 datablad 
 ETS ESC 1955 datablad 

G-Max:

  Datablad G-Max HG Blends, Nitrometan